• 313-315 Mahachai Road, Samranrat, Pranakorn, Bangkok, 10200
  • +66 2226 6666

ทิพย์สมัยกับกิจกรรมวันเด็ก 2561

❗📰 คณะผู้บริหาร และ พนักงานบริษัท ทิพย์สมัย จำกัด /บริษัท ทิพย์สมัย (ผัดไทยประตูผี) จำกัด และบริษัท สยาม รอยัล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคต จึงมอบเมนูผัดไทย เพื่อเป็นอีกทางเลือกเมนูสำหรับเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมวันเด็กในปีนี้ สำหรับ 2 หน่วยงานราชการได้แก่ เทศบาลเมืองศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยมี ท่านวรินทร์พงศ์ สุวรรณเสน ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเทศบาล เป็นผู้รับมอบค่ะ และ สำหรับอีกหน่วยงานราชการคือที่ สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์…

Read More