• 313-315 Mahachai Road, Samranrat, Pranakorn, Bangkok, 10200
  • +66 2226 6666

โครงการถวายพระไตรปิฎกทั่วไทย ๗๗ จังหวัด

🌹❤ สำหรับวันวาเลนไทน์ ของทุกๆปี ซึ่งครอบครัวของทิพย์สมัย ได้จัดโครงการถวายพระไตรปิฎกทั่วไทย ๗๗ จังหวัด ซึ่งเป็นโครงการที่เราปฏิบัติกันมายาวนานกว่า ๑๐ ปีกันแล้วนะคะ โดยในทุกๆ ๑ ปีนั้น เราจะจัดโครงการปีละ ๓ ครั้ง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่เกิดจากการศึกษาหนังสือ “พระไตรปิฎก (๙๑ เล่ม)” ชุดนี้จะสามารถก่อร่างสร้างปัญญาให้หลุดพ้นจากทุกข์ โดยเกิดกับผู้ใฝ่ศึกษา และปฏิบัติธรรม และขอให้อนิสงฆ์ผลบุญและความดีนี้ จงมีแด่คุณแม่สมัย – นารีรัตน์ ใบสมุทร และท่านผู้ร่วมสร้าง เจ้ากรรมนายเวร รวมถึงลูกค้าที่มาทานที่ร้านทิพย์สมัย ผัดไทยประตูผี…

Read More