• 313-315 Mahachai Road, Samranrat, Pranakorn, Bangkok, 10200
  • +66 2226 6666

Padthai with shrimp oil and egg

Thipsamai is the origin of Padthai cooked with shrimp oil and various of Thai herbs,
Providing nutrient with intense and perfect flavor.

 

ผัดไทย เส้นจันท์ มันกุ้ง ใส่ไข่

ทิพย์สมัยเป็นต้นแบบของผัดไทย โดยมีการนำมันกุ้งและส่วนผสมของ
เครื่องเทศไทยชนิดต่าง ๆ นำมาปรุงแต่ง เพื่อให้ได้ทั้งคุณค่าทางอาหารและรสชาติที่ลงตัว อีกทั้งยังทำให้ผัดไทยมีรสชาติที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น